Psykolog, psykoterapeut och psykiater i Malmö på CrescereKliniken

Dina symptom är nyckeln till ditt vetande, må bättre genom att veta varför


Vår ambition är alltid att hjälpa människor till verkliga förändringar i livet som gör det möjligt att leva ett självständigt liv med egen försörjning och kapacitet att skapa och upprätthålla goda relationer till andra människor.

Våra tjänster

Vi erbjuder:

  • Psykoanalys
  • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Psykiatriska konsultationer
  • Handledning
  • Utbildning
  • Personalutveckling
  • Konsultation

Om oss

CrescereKliniken är en privat klinik som erbjuder hjälp vid de flesta tillstånd av psykisk ohälsa eller känslomässiga svårigheter. Tillsammans har vi mer än 50 års erfarenhet av psykoterapeutiskt och psykiatriskt arbete.


Förutom det kliniska arbetet har vi också lång erfarenhet av handledningsuppdrag och utbildning.


Vi arbetar med de mest väldokumenterade metoderna inom området psykisk hälsa, såväl psykoterapeutiskt som medicinskt.